O PROJEKTU

MADAD 2 projekat promovisaće primere dobre prakse i postignuća učenika i učenica migranata i tražioca azila kroz izradu priručnika za nastavnike, informisanje lokalnih partnera, objavljivanje informacija na veb stranici Ministarstva i veb stranicama škola o rezultatima projekta.