„Подршка Европске уније управљању миграцијама у Републици Србији“ – ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УСТАНОВЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Назив пројекта: „Подршка Европске уније управљању  миграцијама у Републици Србији“

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УСТАНОВЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Министарство просвете науке и технолошког развоја у оквиру програма „Подршке Европске уније управљању миграцијама у Србији“, позива установе образовања и васпитања које су током  школске 2019/20. године образовале ученике мигранте/тражиоце азила да се пријаве за доделу грантова.

 1. Референтни број публикације: 019-01-00023/2020-20
 2. Процедура: Отворена, за школе из тачке 10
 3. Наслов програма: „Подршке Европске уније управљању миграцијама у Србији“
 4. Финансирање: Европска комисија Специјална мера 6 ИПА II
 5. Уговорно тело: Министарство просвете науке и технолошког развоја, Република Србија
 6. Врста уговора: Акциони грант, бесповратна средства
 7. Опис уговора: Циљ акције је даља подршка иклузији миграната кроз образовање и њихово укључивање у систем формалног образовања. Циљ ће бити постигнут унапређивањем капацитета установа образовања и васпитања за интеграцију и укључивање деце миграната у систем образовања и васпитања Републике Србије, додатоном обуком наставника и стручних сарадника и финансијском подршком установама које ће вршити инклузију путем образовања.
 8. Максимални буџет по гранту: 6.000 ЕУР, у динарској противвредности, 1 РСД = 117 ЕУР
 9. Датум објаве позива: 17. јун 2020.
 10. Рок за подношење пројеката: 08. јул 2020. до 15,30 часова
 11. Како поднети пројекат:
 • Електронску верзију на адресу: migranti.ipa@mpn.gov.rs
 • Штампану верзију, поштом, са назнаком:

ПОЗИВ за подношење предлога пројеката у оквиру програма: „Подршка Европске уније управљању  миграцијама у Републици Србији“

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Немањина 22-26

11000 Београд

 1. Школске управе из којих је могуће аплицирати: Београд, Нови Сад, Сомбор, Зрењанин, Лесковац, Ниш, Ваљево, Краљево, Нови Пазар.

Документа за информисање:

Aneks E – Periodični narativni izveštaj – IAP II SM – 6

Aneks E – Konačni narativni izveštaj – IAP II SM – 6

Aneks F – podesetnik – cek lista -IPA II SM 6

IPA II – SM 6 – smernice za podnošenje predloga projekata

Vodic za pisanje predloga projekata

Javni poziv – IPA II SM – 6

Документа за попуњавање:

Aneks A – Obrazac za pisanje predloga projekata – IPA II – SP 6

Aneks B – Obrazac budzeta – IPA II SM 6

Aneks C – Izjave nosioca projekta – IPA II SM – 6

Aneks D – Izjava o partnerstvu IPA II – SM 6