Супервизијски састанци са представницима установа образовања и васпитања

Представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са имплементационим партенером Међународном организацијом за миграције (ИОМ) а уз подршку Европске комисије, одржали су састанке у Београду, Новом Саду и Ваљеву са установама образовања и васпитања из школских управа Београд, Нови Сад, Зрењанин, Сомбор и Ваљево. Састанци са представницима установа из школских управа Краљево и Лесковац и Групе за стручно-педагошки надзор Нови Пазар одржани су он лине.

Супервизијски састанци планирани су пројектом „Подршка ЕУ управљању миграцијама у Републици Србији – подршка образовању миграната“- Специјална мера за јачање капацитета Републике Србије за реаговање у ефикасном суочавању са појачаним мешовитим миграционим токовима, са циљем пружања подршке школама за пријем ученика миграната/тражилаца азила у Републици Србији.

На састанцима су представљене пројектне активности намењене оснаживању школа, како оних у којима се образују ученици мигранти/тражиоци азила у Републици Србији, тако и школа које би могле у наредном периоду бити у прилици да укључе нове ученике из мирантске популације у наставу у наредној школској години.

Представницима школа упућен је отворен позив за подношење предлога пројеката у оквиру програма: „Подршка Европске уније управљању  миграцијама у Републици Србији“ по Јавном позиву објављеном на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, дана 18. јуна 2020. године http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/opsti-konkursi-i-javni-pozivi/.  Јавни позив траје до 08. јула 2020. године.