Полигоном до знања

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је, препознајући значај подршке установама образовања и васпитања за одрживу инклузију ученика миграната, покренуло низ активности.

Оне се спроводе у оквиру „Подршке ЕУ управљању миграцијама у Србији“. Једна од њих је додела малих грантова установама са циљем унапређивања њихових капацитета за рад са мигрантском популацијом. Основна школа „Васа Пелагић“ из Београда једна је од 58 школа које су кориснице малог гранта.

Наставници и стручни сарадници ове установе реализују пројекат „Полигоном до знања“, са жељом да се креирају нове едукативне, забавне и корисне активности за ученике, као и креативан простор за учење кроз игру.

Кроз активности на пројекту мигранти уче речи српског језика, граматичка правила која су исцртана на полигону у школском дворишту, затим правила по којима се креће по полигону и кратке драмске игроказе на одређеним станицама.

На полигону се налазе азбука, падежи, књижевни родови, дани у недељи, формуле за обим и површину геометријских облика и тела, десетице, школски лењир, мензура, таблица множења, месеци у години, часовник, пешачки прелаз са семафором, нотни систем, римски бројеви и многи други наставни садржаји.

Моторички полигон је један од најбољих начина да се елементи који су већ научени у настави повежу и прикажу као целина. Развија се спретност, окретност, снага и издржљивост. Овим полигоном интегрише се наставни садржај већине предмета.

Вишеструка је корист оваквих активности. Поред ученика миграната, и ученици из осетљивих друштвених група подстичу се да се активније укључе у локалну заједницу.