Укључивање мигранта у средње школе

Министарство просвете, науке и технолошког развоја наставља и у 2021. години са подршком установама образовања и васпитања у циљу одрживе инклузије ученика миграната. Једна од најзначајнијих активности у оквиру пројекта „Подршке ЕУ управљању миграцијама у Србији“ је реализација малих грантова. Активности малих грантова спроводе се, осим у основним, и средњим школама, укључивањем мигранта континуирано у систем образовања и васпитања.

Стручна школа “Свети Сава“ из Бујановца, поштујући епидемиолошке мере, реализује низ активности у оквиру малог гранта. Ученици мигранти, који похађају ову Школу, унапређују своје знање српског језика кроз додатно увежбавање писања ћириличног писма и вежбе читања. Вршњачка подршка коју добијају од домицилних ученика ове Школе значајна је подршка младим мигрантима који су смештени у прихватном центру у Бујановцу. Укључивање миграната у ваннаставне активности, као што је Еколошка секција, доприноси њиховој бржој интеграцији. Ученици су у оквиру активности Еколошке секције посадили дрворед дуж пута којим је прошло преко милион миграната од почетка мигрантске кризе.

Тема заштите од вируса COVID 19 нашла је своје место у низу радионица које су похађали ученици и родитељи са циљем успостављања што безбеднијег окружења за учење. Радионице о прогрмирању су такође врло посећене и омиљена су активност ученика.

Са добрим резултатима кроз активно укључивање миграната средњошколског узраста у наставу,  Стручна школа “Свети Сава“ из Бујановца наставља са реализацијом активности планиране малим грантом у оквиру пројекта „Подршке ЕУ управљању миграцијама у Србији“ .

Радионице о заштити од корона вируса у Стручној школи “Свети Сава“ из Бујановца.

Радионице програмирања у Стручној школи “Свети Сава“ из Бујановца.