Galerija

Izlet sa učenicima

Ambijentalna nastava na Kalemegdanu, od Istorije do Geografije  sa OŠ "Branko Pešić"

Zajedno u školi

Dan u školi sa učenicima

OŠ "Vera Blagojević", Banja Koviljača

Na času likovnog vaspitanja u OŠ "Vera Blagojević" u Banji Koviljači.

Dobro došli u OŠ "8. Septembar", Pirot

Prvi dani u novoj školi u Pirotu

OŠ " Georgi Dimitrov", Bosilegrad

Prvi dan škole mora da bude šaren jer je obojen osmesima !

OŠ "Vuk Karadžić", Pirot

Obeležavanja Evropskog dana jezika u školi. Svi  učenici su zajednički  izradili plakate sa opisima zemalja iz kojih dolaze.

OŠ "Branko Radičević", Bujanovac
Zadnji radni dan Dečje nedelje obeležen je posetom zgradi lokalne samourave i predsedniku opštne Bujanovac, g-dinu Šaipu Kamberiju.
 
Gosti gadonačelnika bili su članovi Učeničkog parlamenta, predsednici odeljenskih zajednica predmetne nastave i 9-oro dece iz Prihvatnog centra. Tema razgovora bila su prava deteta i potrebe dece u Bujanovcu. Učenici su dobili i odgovore na pitanja o izborima, opšinskom budžetu i šta su to subvencije. 
 

U razgovor su bila uključena i deca iz Pihvatnog centra koja su predsedniku opštine saopštila svoje utiske iz škole . Jedanaestogodišnji Nazir Nour iz Avganistana je predsedniku odgovarao na srpskom i poželeo da proba kako je sedeti u fotelji gradonačenika

Radionice u centrima u Subotici i Somboru

Radionice matematike i jezika koje realizuju škole iz Sombora i Subotice u prihvatnim centrima.

Izložba u Biblioteci “Detko Petrov” u Dimitrovgradu

Indigo je saradnji s udruženjem Fokus Caribrod organizovao izložbu fotografija koje su zajednički pripremili mladi iz Prihvatnog centra u Dimitrovgradu i njihovi vršnjaci iz lokalne zajednice. Fotografije su nastale kao rezultat radionica na kojima su se mladi iz kampa i mladi iz Dimitrovgrada upoznavali i družili se rešavajući razne kreativne zadatke. Organizovani u dva tima, nakon radionica, mladi su obišli grad, fotografišući mesta koja su im bila inspirativna. Izložba prati deo života mladih izbeglica i njihov put na simboličan način, pretvarajući crno-beli svet, svet napuštanja i traganja, u svet koji dobija boju kada u njega uđu novi prijatelji, nade i snovi.

Izložba je otvorena u petak, 23. februara 2018. u 13.00, u Biblioteci “Detko Petrov” u Dimitrovgradu. Na samom otvaranju, oko 80 mladih gimnazijalaca, njihovih nastavnika, predstavnika lokalne vlasti i Centra za socijalni rad posetilo je izložbu. Događaj su propratili lokalni mediji. Izložba je realizovana u okviru projekta “Podrška obrazovanju dece izbeglica i migranata kroz formalne i neformalne obrazovne aktivnosti u školskim upravama Niš i Leskovac” koji  Indigo sprovodi uz podršku UNICEF-a.