У школским клупама широм Србије 66 Украјинаца

На територији Републике Србије у редован систем образовања и васпитања укључено је тренутно укупно 163 деце из популације миграната/избеглица, од чега је 97 деце са Блиског истока и Африке, док је 66 деце украјинског порекла.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је одмах по доласку првих Украјинских избеглица предузело низ активности. Информисане су све школске управе у којима је регистрован прилив деце из Украјине и достављена Инструкција о укључивању деце из популације миграната и избеглица у систем образовања и васпитања Републике Србије.

Такође је школама послата информација о образовном систему у Украјини како би у што већој мери прилагодили наставне материјале и повезали се са системом из кога деца долазе.

У складу са Конвенцијом УН о правима детета, Уставом Републике Србије и законодавним оквиром наше земље, сва деца имају једнaко право на бесплатан приступ образовању, без обзира на статус, и уписују се у школу по поједностављеној процедури, а у циљу најбољег интереса детета. То значи да за упис није неопходна документација уколико је дете нема, него се дете укључује у систем по постојећим процедурама.

Наше школе већ имају богато искуство у укључивању деце миграната, па је упис деце из Украјне већ кренуо и деца већ похађају наставу. Узимајући у обзир околности избеглиштва, све школе су обучене да децу уводе у систем поступно са превасходним циљем превладавања трауматичног искуства и стварања пријатељског окружења у коме се деца осећају сигурно и прихваћено.