Три брошуре о образовању ученика миграната у Србији

Ангажовањем образовно-васпитних институција у Србији, од школске 2015/16. године, 98 одсто деце из мигрантске популације је укључено у образовни систем.

За ову школску годину Министарство просвете, науке и технолошког развоја је припремило три брошуре о образовању ученика миграната у Србији: Брошуру са примерима наставних активности, Брошуру са примерима ваннаставних активности и Брошуру са ученичким радовима деце миграната. Брошуре су штампане двојезично, на српском и енглеском језику, а приређене су у оквиру Подршке ЕУ управљању миграцијама у Србији и достављене школама.

 

Иако је образовање основно људско право, деца мигранти и тражиоци азила суочавају се током избегличког пута са препрекама у приступу квалитетном образовању.

Република Србија настоји да обезбеди све услове за образовање деце миграната, а у складу са релевантним међународним конвенцијама.