Ресурси у области образовања миграната

2008 Serbian Tool2DemGovSchools Examples Fostering a Democratic school culture Guidelines educators SERB HF 27 CivicEeducation RECOMMENDATIONS TO EDUCATION POLICY MAKERS HF 27 Препоруке Савета Европе за демократско образовање HF 27 Препоруке Савета Европе за демократско образовање Примери примене демократских компетенција како до демократске културе у школама Приручник за школе у реализацији Стручног упутства Farsi - Biologija 8 Farsi - Geografija Farsi - Građa ćelije Farsi - Istorija 8 Farsi - Engleski jezik 8 Farsi - Matematika 8 Farsi - Muzička kultura 8 Farsi - Srpski jezik 8 Farsi - Fizika 8 Farsi - Hemija 8 Srpski - Biologija 8 Srpski - Geografija 5. razred - OŠ Rade Drainac Srpski - 4. razred - OŠ Sremski Front Srpski - Farsi 1. razred - OŠ Georgi Dimitrov Srpski - Farsi 1. razrad - SNL Srpski - Geografija 5. razred OŠ Jovan Cvijić Srpski - Matematika - 5. razred - OŠ Kraljica Marija Srpski - Geografija 8 Srpski - Građa ćelije Srpski - Engleski jezik 8 Srpski - Istorija 8 Srpski - Matematika 8 Srpski - Muzička Kultura 8 Srpski - Srpski jezik 8 Srpski - Fizika 8 Srpski - Hemija 8 Farsi - 4. razred OŠ Sremski Front Farsi - Farsi 1. razred OŠ Georgi Dimitrov Farsi - Farsi 1. razred SNL Farsi - Geografija 5. razred - OŠ Jovan Cvijić Farsi - Geografija 5. razred - OŠ Rade Drainac Farsi - Matematika 5. razred - OŠ Kraljica Marija Srpski - Arapski 1. razred - OŠ Branko Radičević - 1. deo Srpski - Arapski 1. razred - OŠ Branko Radičević - 2. deo Srpski - Arapski 1. razred - OŠ Branko Radičević - 3. deo Srpski - Arapski 2. razred - OŠ Rade Domanović Srpski - Arapski 2. razred - OŠ Svetozar Marković - 1. deo Srpski - Arapski 2. razred - OŠ Svetozar Marković - 2. deo Srpski - Arapski 2. razred - OŠ Svetozar Marković - 3. deo Srpski - Arapski 2. razred - OŠ Svetozar Marković - 4. deo Srpski - Arapski 2. razred - OŠ Svetozar Marković - 5. deo Srpski - Arapski 2. razred - OŠ Svetozar Marković - 6. deo Srpski - Arapski 2. razred - OŠ Vuk Karadžić - 1. deo Srpski - Arapski 2. razred - OŠ Vuk Karadžić - 2. deo Srpski - Arapski 2. razred - OŠ Vuk Karadžić - 3. deo Srpski - Arapski 2. razred - OŠ Vuk Karadžić - 4. deo Srpski - Arapski 2. razred - OŠ Vuk Karadžić - 5. deo Srpski - Arapski 2. razred - OŠ Vuk Karadžić - 6. deo Srpski - Arapski 2. razred - OŠ Vuk Karadžić - 7. deo Srpski - Arapski 2. razred - OŠ Vuk Karadžić - 8. deo Srpski - Arapski 2. razred - OŠ Vuk Karadžić - 9. deo Srpski - Arapski 2. razred - OŠ Vuk Karadžić - 10. deo Srpski - Arapski 2. razred - OŠ Vuk Karadžić - 11. deo Srpski - Arapski 3. razred - OŠ Branko Radičević - 1. deo Srpski - Arapski 3. razred - OŠ Branko Radičević - 2. deo Srpski - Arapski 3. razred - OŠ Branko Radičević - 3. deo Srpski - Arapski 3. razred - OŠ Georgi Dimitrov - 1. deo Srpski - Arapski 3. razred - OŠ Georgi Dimitrov - 2. deo Srpski - Arapski 4. razred - OŠ Branko Radičević Srpski - Farsi 1. razred - OŠ Georgi Dimitrov - 1. deo Srpski - Farsi 1. razred - OŠ Georgi Dimitrov - 2. deo Srpski - Farsi 1. razred - OŠ Georgi Dimitrov - 3. deo Arapski 1. razred - OŠ Branko Radičević - 1. deo Arapski 1. razred - OŠ Branko Radičević - 2. deo Arapski 1. razred - OŠ Branko Radičević - 3. deo Arapski 2. razred - OŠ Rade Domanović - 1. deo Arapski 2. razred - OŠ Rade Domanović - 2. deo Arapski 2. razred - OŠ Rade Domanović - 3. deo Arapski 2. razred - OŠ Rade Domanović - 4. deo Arapski 2. razred - OŠ Rade Domanović - 5. deo Arapski 2. razred - OŠ Rade Domanović - 6. deo Arapski 2. razred - OŠ Rade Domanović - 7. deo Arapski 2. razred - OŠ Vuk Karadžić - 1. deo Arapski 2. razred - OŠ Vuk Karadžić - 2. deo Arapski 2. razred - OŠ Vuk Karadžić - 3. deo Arapski 2. razred - OŠ Vuk Karadžić - 4. deo Arapski 2. razred - OŠ Vuk Karadžić - 5. deo Arapski 2. razred - OŠ Vuk Karadžić - 6. deo Arapski 2. razred - OŠ Vuk Karadžić - 7. deo Arapski 2. razred - OŠ Vuk Karadžić - 8. deo Arapski 2. razred - OŠ Vuk Karadžić - 9. deo Arapski 2. razred - OŠ Vuk Karadžić - 10. deo Arapski 2. razred - OŠ Vuk Karadžić - 11. deo Arapski 3. razred - OŠ Branko Radičević - 1. deo Arapski 3. razred - OŠ Branko Radičević - 2. deo Arapski 3. razred - OŠ Branko Radičević - 3. deo Arapski 3. razred - OŠ Georgi Dimitrov - 1. deo Arapski 3. razred - OŠ Georgi Dimitrov - 2. deo Arapski 4. razred - OŠ Branko Radičević Farsi - Farsi 1. razred - OŠ Georgi Dimitrov - 1. deo Farsi - Farsi 1. razred - OŠ Georgi Dimitrov - 2. deo Farsi - Farsi 1. razred - OŠ Georgi Dimitrov - 3. deo Farsi 1. razrad - SNL Srpski 8. razred - Biologija - Ivan Milutinović Srpski 8. razred - Fizika - Ivan Milutinović Srpski 8. razred - geografija - Ivan Milutinović Srpski 5. - 8. razred - Kontracepcija i polno prenosive bolesti 1 Arapski 8. razred - Ivan Milutinović Arapski 1. razred - Matematika - OŠ Vasa Pelagić Arapski 1. razred - OŠ Branko Radičević Arapski 1. razred - OŠ Branko Radičević 1 - DG Arapski 1. razred - OŠ Branko Radičević 2 - DG Arapski 2. razred - OŠ Georgi Dimitrov DG Arapski 2. razred - OŠ Georgi Dimitrov 1 DG Arapski 2. razred - OŠ Svetozar Marković 1 Arapski 2. razred - OŠ Svetozar Marković 2 Arapski 2. razred - OŠ Svetozar Marković 3 Arapski 2. razred - OŠ Svetozar Marković 4 Arapski 2. razred - OŠ Svetozar Marković 5 Arapski 2. razred - OŠ Svetozar Marković 6 Arapski 2. razred - OŠ Svetozar Marković 7 Arapski 2. razred - OŠ Svetozar Marković 8 Arapski 2. razred - OŠ Svetozar Marković 9 Arapski 2. razred - OŠ Svetozar Marković 10 Arapski 2. razred - OŠ Vuk Karadžić 1(2) Arapski 2. razred - OŠ Vuk Karadžić 1 Arapski 2. razred - OŠ Vuk Karadžić 2(2) Arapski 2. razred - OŠ Vuk Karadžić 2 Arapski 2. razred - OŠ Vuk Karadžić 3(2) Arapski 2. razred - OŠ Vuk Karadžić 3 Arapski 2. razred - OŠ Vuk Karadžić 4(2) Arapski 2. razred - OŠ Vuk Karadžić 4 Farsi 5. - 8. razred - Kontracepcija i polno prenosive bolesti Farsi - Priroda i društvo - OŠ Petefi Šandor - Doroslovo Srpski - Priroda i društvo - OŠ Petefi Šandor - Doroslovo Srpski 1. razred - Matematika - OŠ Vasa Pelagić Srpski 1. razred - OŠ Branko Radičević Srpski 1. razred - OŠ Branko Radičević 1 Srpski 1. razred - OŠ Branko Radičević 2 Srpski 2. razred - OŠ Georgi Dimitrov Srpski 2. razred - OŠ Svetozar Marković 1 Srpski 2. razred - OŠ Svetozar Marković 2 Srpski 2. razred - OŠ Svetozar Marković 3 Srpski 2. razred - OŠ Svetozar Marković 4 Srpski 2. razred - OŠ Svetozar Marković 5 Srpski 2. razred - OŠ Svetozar Marković 6 Srpski 2. razred - OŠ Svetozar Marković 7 Srpski 2. razred - OŠ Svetozar Marković 8 Srpski 2. razred - OŠ Svetozar Marković 9 Srpski 2. razred - OŠ Svetozar Marković 10 Srpski 2. razred - OŠ Vuk Karadžić 1 Srpski 2. razred - OŠ Vuk Karadžić 2 Srpski 2. razred - OŠ Vuk Karadžić 3 Srpski 2. razred - OŠ Vuk Karadžić 4 Arapski 2. razred - OŠ Vuk Karadžić 1 (2) Arapski 2. razred - OŠ Vuk Karadžić 1 Arapski 2. razred - OŠ Vuk Karadžić 2 (2) Arapski 2. razred - OŠ Vuk Karadžić 2 Arapski 2. razred - OŠ Vuk Karadžić 3 BM Farsi 5. razred - Geografija - OŠ Rade Drainac BM Farsi 5. razred - Geografija - Atmosfera - OŠ Rade Drainac Francuski 4. razred - Matematika - OŠ Kraljica Marija Arapski 1. razred - OŠ Vasa Pelagić JN Materijal za prevod na francuski - 7. razred Ukrajinski 2. razred - OŠ Rade Domanović 1 Ukrajinski 2. razred - OŠ Rade Domanović 2 Ukrajinski 2. razred - OŠ Rade Domanović 3 VM Geografija 8. razred - Mart Arapski - 1. Razred - Matematika - OŠ Vasa Pelagić Arapski - 2. razred - OŠ Georgi Dimitrov Arapski - 8. razred - Geografija Arapski - 2. razred - OŠ Svetozar Marković 1 Arapski - 2. razred - OŠ Svetozar Marković 2 Arapski - 2. razred - OŠ Svetozar Marković 3 Arapski - 2. razred - OŠ Svetozar Marković 4 Arapski - 2. razred - OŠ Svetozar Marković 5 Farsi - 1. razred - OŠ Georgi Dimitov Farsi - 5. razred - Geografija - OŠ Rade Drainac Francuski - 7. razred - OŠ Vasa Pelagić Ukrajinski - 2. razred - Matematika - OŠ 1300 Kaplara

Република Србија активно и континуирано ради на унапређивању доступности и квалитета образовања за сву децу, са посебним фокусом на осетљиве друштвене групе, а једна до њих су и деца из мигрантских породица. Ангажовањем образовно-васпитних институција у Републици Србији, од школске 2015/16. године, 98% деце из мигрантске популације је укључено у образовни систем. Након обука и припреме припручника за примену Стручног упутства, за ову школску годину Министарство је у сарадњи са Међународном организацијом за миграције и школама припремило три брошуре о образовању ученика миграната у Србији: Брошуру са примерима наставних активности, Брошуру са примерима ваннаставних активности и Брошуру са ученичким радовима деце миграната. Брошуре су штампане двојезично, на српском и енглеском језику, а финансиране су из пројектних средстава Делегације ЕУ и достављене школама.

IOM 1 brosura 160x230mm+5mm ENG - PREVIEW IOM 1 brosura 160x230mm+5mm SRP - PREVIEW IOM 2 brosura 160x230mm+5mm ENG - PREVIEW IOM 2 brosura 160x230mm+5mm SRP - PREVIEW IOM 3 brosura 160x230mm+5mm ENG - PREVIEW IOM 3 brosura 160x230mm+5mm SRP - PREVIEW

ПРЕВОД ОБРАЗОВНОГ МАТЕРИЈАЛА

Arapski 1. razred - Svet oko nas 1. deo Arapski 1. razred - Svet oko nas 2. deo Arapski 1. razred - Matematika 1. deo Arapski 1. razred - Matematika 2. deo Arapski 1. razred - Matematika 3. deo Arapski 2. razred - Matematika 1. deo Arapski 2. razred - Matematika 2. deo Arapski 2. razred - Svet oko nas 1. deo Arapski 2. razred - Svet oko nas 2. deo Arapski 2. razred - Svet oko nas 3. deo Arapski 2. razred - Svet oko nas 4. deo Arapski 2. razred - Svet oko nas 5. deo Arapski 2. razred - Svet oko nas 6. deo Arapski 3. razred - Matematika 1. deo Arapski 3. razred - Matematika 2. deo Arapski 4. razred - Priroda i društvo 1. deo Arapski 4. razred - Priroda i društvo 2. deo Arapski 5. razred - Sabiranje trocifrenog i jednocifrenog broja Arapski 5. razred - Matematika Arapski 6. razred - Geografija Arapski 6. razred - Matematika Arapski 7. razred - Matematika Arapski 8. razred - Matematika Arapski 8. razred - Fizika Arapski 8. razred - Geografija - Vasiona i sunčev sistem Arapski 8. razred - Svet oko nas - 1-15min testovi Arapski - Biologija - Ćelija Arapski Biologija - Biljke i životinje Arapski Biologija - Organi čoveka Arapski Biologija - Živa i neživa priroda, osobine živih bića Arapski Biologija - Vegetativni organi Arapski 8. razred - Biologija Arapski 8. razred - Geografija Arapski - Istorija - Praistorija i Istorija Farsi 1. razred - Matematika plan rada Farsi 1. razred - Matematika Farsi 1. razred - Maternji jezik Farsi 3. razred - Matematika 1. deo Farsi 4. razred - Matematika 2. deo Farsi 4. razred - Priroda i društvo Farsi 5. razred - Geografija 1. deo Farsi 5. razred - Geografija 2. deo Farsi 5. razred - Matematika Farsi - 5. razred - Matematika - Sabiranje trocifrenog i jednocifrenog broja Farsi 6. razred - Fizika Farsi 6. razred - Geografija Farsi 8. razred - Matematika Farsi 8. razred - Biologija Farsi - Biologija - Vegetativni organi Farsi - Biologija - Živa i neživa priroda, osobine živih bića Farsi - Ćelija Farsi - Biljke i životinje Farsi - Biologija - Organi čoveka Arapski 1. razred - Matematika (SRP) Arapski 1. razred - Svet oko nas (SRP) Arapski 2. razred - Svet oko nas 1. deo (SRP) Arapski 2. razred - Svet oko nas 2. deo (SRP) Arapski 2. razred - Svet oko nas 3. deo (SRP) Arapski 2. razred - Svet oko nas 4. deo (SRP) Arapski 2. razred - Svet oko nas 5. deo (SRP) Arapski 2. razred - Svet oko nas 6. deo (SRP) Arapski 3. razred - Matematika 1. deo (SRP) Arapski 3. razred - Matematika 2. deo (SRP) Arapski 4. razred - Priroda i društvo 1. deo (SRP) Arapski 4. razred - Priroda i društvo 2. deo (SRP) Arapski 5. razred - Matematika (SRP) Arapski 6. razred - Geografija (SRP) Arapski 6. razred - Matematika (SRP) Arapski 7. razred - Geografija (SRP) Arapski 8. razred - Fizika (SRP) Arapski 8. razred - Geografija (SRP) Arapski 8. razred - Matematika (SRP) Farsi 1. razred - Matematika 1. deo (SRP) Farsi 1. razred - Matematika 2. deo (SRP) Farsi 1. razred - Maternji jezik 1. deo (SRP) Farsi 1. razred - Maternji jezik 2. deo (SRP) Farsi 3. razred - Matematika (SRP) Farsi 4. razred - Matematika (SRP) Farsi 4. razred - Priroda i društvo (SRP) Farsi 5. razred - Geografija 1. deo (SRP) Farsi 5. razred - Geografija 2. deo (SRP) Farsi 5. razred - Matematika (SRP) Farsi 6. razred - Fizika (SRP) Farsi 6. razred - Geografija (SRP) Farsi 8. razred - Matematika (SRP) Farsi - Svet oko nas Farsi - Geografija - Vasiona i Sunčev sistem Farsi - Istorija - Praistorija i istorija Arapski - Biologija - Osobine živih bića Arapski - Film Cipelići Arapski - Fizika - Kretanje Arapski - Fizika - Pojam Arapski - Geografija - Srbija položaj Arapski - Geografija - 8. razred Arapski - Geografija - Pojam Arapski - Hemija - Uvod Arapski - Istorija - Drevni Egipat Arapski - Istorija - Prošlost Arapski - Matematika - Prirodni brojevi 1 Arapski - Matematika - Vežbe Arapski - Srpski jezik Arapski - Srpski jezik - Rodoslov Arapski - Upoznavanje deteta Arapski - Matematika - Prirodni brojevi 2 Farsi - Biologija - Osobine živih bića Farsi - Cipelići Farsi - Fizikia - Kretanje FARSI - Fizika - Pojam Farsi - Geografija - 8. razred Farsi - Geografija - Srbija položaj Farsi - Geografija - Pojam Farsi - Hemija - Uvod Farsi - Istorija - Drevni Egipat Farsi - Istorija - Prošlost Farsi - Matematika - Prirodni brojevi 1 Farsi - Matematika - Prirodni brojevi 2 Farsi - Matematika - Vežbe Farsi - Srpski jezik Farsi - Srpski jezik- Rodoslov Farsi - Upoznavanje deteta Srpski - Biologija - Osobine živih bića Srpski - Cipelići Srpski - Fizika - Kretanje Srpski - Fizika - Pojam Srpski - Geografija - 8. razred Srpski - Geografija - Pojam Srpski - Geografija - Srbija položaj Srpski - Hemija - Uvod na engleskom jeziku Srpski - Istorija - Drevni Egipat Srpski - Istorija - Prošlost Srpski - Matematika - Prirodni brojevi 1 Srpski - Matematika - Prirodni brojevi 2 Srpski - Matematika - Vežbe Srpski - Srpski jezik Srpski - Srpski jezik - Rodoslov Srpski - Upoznavanje deteta Srpski 8. razred - Biologija Srpski - Biologija - Vegetativni organi Srpski - Biologija - Živa i neživa priroda, osobine živih bia Srpski - Biologija - Organi čoveka Srpski - Biologija - Ćelija Srpski - Biologija - Biljke i životinje Srpski - 5. razred - Matematika - Sabiranje trocifrenog i jednocifrenog broja Srpski - Svet oko nas - 1-15min testovi Srpski - Geografija - Vasiona i Sunčev sistem Srpski - Istorija - Praistorija i istorija Arapski - Biologija - 8. razred, 1. deo Arapski - Biologija - 8. razred, 2. deo Arapski - Biologija - 8. razred, 3. deo Arapski - Geografija - 5. razred Arapski - Geografija - Evropa Arapski - Muzičko - Instrumenti Arapski - Opoziti Arapski - Priroda i društvo - Kretanja - 3. razred Arapski - Vežbanje meseci i dana Farsi - Biologija - 8. razred, 1. deo Farsi - Biologija - 8. razred, 2. deo Farsi - Biologija - 8. razred, 3. deo Farsi - Geografija - 5. razred Farsi - Geografija - Evropa Farsi - Muzičko - Instrumenti Farsi - Opoziti Farsi - Priroda i društvo - Kretanje - 3. razred Farsi - Vežbanje meseci i dana Srpski - Biologija - 8. razred, 1. deo Srpski - Biologija - 8. razred, 2. deo Srpski - Biologija - 8. razred, 3. deo Srpski - Geografija - 5. razred Srpski - Geografija - Evropa Srpski - Muzičko - Instrumenti Srpski - Opoziti Srpski - Priroda i društvo - Kretanje - 3. razred Srpski - Vežbanje meseci i dana Srpski - Arapski - 4. razred OŠ Sremski Front Srpski - Arapski - 1. razred OŠ Sava Pelagić decembar Srpski - Arapski - 1. razred OŠ Sava Pelagić novembar Srpski - Arapski - 1. razred OŠ Sava Pelagić oktobar Srpski - Arapski - 2. razred OŠ Vuk Karadžić 1. deo Srpski - Arapski - 2. razred OŠ Vuk Karadžić 2. deo Srpski - Arapski - 2. razred OŠ Vuk Karadžić 3. deo Srpski - Arapski - 2. razred OŠ Vuk Karadžić 4. deo Srpski - Arapski - 2. razred OŠ Vuk Karadžić 5. deo Srpski - Arapski - 3. razred OŠ Bratstvo i Jedinstvo Srpski - Arapski - 3. razred OŠ Rade Domanović Srpski - Arapski - 4. razred OŠ M Vuković Srpski - Farsi - 5. razred - Biologija - OŠ Lazar Savatić Srpski - Farsi - 5. razred - Biologija - OŠ Lazar Savatić - Osobine Živih Bića Srpski - Farsi - 5. razred - Biologija PPT - OŠ Lazar Savatić Srpski - Farsi - 5. razred - Engleski - OŠ Lazar Savatić Srpski - Farsi - 5. razred - Geografija 1. deo - OŠ Lazar Savatić Srpski - Farsi - 5. razred - Geografija 2. deo - OŠ Lazar Savatić Srpski - Farsi - 5. razred - Matematika - OŠ Lazar Savatić Srpski - Farsi - 5. razred - Srpski - OŠ Lazar Savatić Srpski - Farsi - 6. razred - Biologija - OŠ Lazar Savatić Srpski - Farsi - 6. razred - Biologija - OŠ Lazar Savatić - Osobine Živih Bića Srpski - Farsi - 6. razred - Engleski - OŠ Lazar Savatić Srpski - Farsi - 6. razred - Fizika - OŠ Lazar Savatić Srpski - Farsi - 6. razred - Geografija - OŠ Lazar Savatić Srpski - Farsi - 6. razred - Muzičko - OŠ Lazar Savatić Srpski - Farsi - 6. razred - Srpski - OŠ Lazar Savatić Arapski - 1 razred OŠ Vasa Pelagić - decembar Arapski - 1 razred OŠ Vasa Pelagić - novembar Arapski - 1 razred OŠ Vasa Pelagić - oktobar Arapski - 2. razred OŠ Vuk Karadžić 1. deo Arapski - 2. razred OŠ Vuk Karadžić 2. deo Arapski - 2. razred OŠ Vuk Karadžić 3. deo Arapski - 2. razred OŠ Vuk Karadžić 4. deo Arapski - 2. razred OŠ Vuk Karadžić 5. deo Arapski - 3. razred OŠ Bratstvo i Jedinstvo Arapski - 3. razred OŠ Rade Domanović Arapski - 4. razred OŠ M Vuković Arapski - 4. razred OŠ Sremski Front Farsi - 5. razred - Biologija - OŠ Lazar Savatić Farsi - 5. razred - Biologija - OŠ Lazar Savatić - Osobine Živih Bića Farsi - 5. razred - Biologija PPT - OŠ Lazar Savatić Farsi - 5. razred - Engleski - OŠ Lazar Savatić Farsi - 5. razred - Geografija 1. deo - OŠ Lazar Savatić Farsi - 5. razred - Geografija 2. deo - OŠ Lazar Savatić Farsi - 5. razred - Matematika - OŠ Lazar Savatić Farsi - 5. razred - Srpski - OŠ Lazar Savatić Farsi - 6. razred - Biologija - OŠ Lazar Savatić Farsi - 6. razred - Biologija - OŠ Lazar Savatić - Osobine Živih Bića Farsi - 6. razred - Biologija PPT - OŠ Lazar Savatić Farsi - 6. razred - Engleski - OŠ Lazar Savatić Farsi - 6. razred - Fizika - OŠ Lazar Savatić Farsi - 6. razred - Geografija - OŠ Lazar Savatić Farsi - 6. razred - Muzičko - OŠ Lazar Savatić Farsi - 6. razred - Srpski - OŠ Lazar Savatić Arapski - Adel 2 Arapski - Broj 5 Arsapski - Dopuni rečenicu Arapski - Fizika za celu godinu - 8. razred Arapski - Vežbamo čitanje Arapski - Zdrava hrana Arapski - Geografija (decembar 2021) Srpski - Adel 2 Srpski - Geografija (decembar 2021) Srpski - Broj 5 Srpski - Dopuni rečenicu Srpski - Fizika za celu godinu - 8. razred Srpski - Vežbamo čitanje Srpski - Zdrava hrana Arapski 2. razred - OŠ Vuk Karadžić 1 Arapski 2. razred - OŠ Vuk Karadžić 1 A Arapski 2. razred - OŠ Vuk Karadžić 2 Arapski 2. razred - OŠ Vuk Karadžić 2 A Arapski 2. razred - OŠ Vuk Karadžić 3 BM Farsi 5. razred - Geografija - OŠ Rade Drainac - Farsi BM Farsi 5. razred - Geografija - Atmosfera - OŠ Rade Drainac - Farsi Francuski 4. razred - Matematika - OŠ Kraljica Marija JN Arapski 1. razred - OŠ Vasa Pelagić JN materijal za prevod na francuski 7. razred - Prevod Ukrajinski 2. razred - OŠ Rade Domanović 1 - Prevod Ukrajinski Ukrajinski 2. razred - OŠ Rade Domanović 2 - Prevod Ukrajinski Ukrajinski 2. razred - OŠ Rade Domanović 3 - Prevod Ukrajinski VM 8. razred - Geografija - Mart 7. razred - OŠ Vasa Pelagić 1. razred - Matematika - OŠ Vasa Pelagić 1. razred - OŠ Georgi Dimitrov 1. SON - 2. razred - OŠ Vuk Karadžić (2) 1. SON - 2. razred - OŠ Vuk Karadžić 2. razred - Matematika - OŠ 1300 Kaplara 2. razred - OŠ Georgi Dimitrov 2. razred - OŠ Rade Domanović - 1 2. razred - OŠ Rade Domanović - 2 2. razred - OŠ Rade Domanović - 3 2. SON - 2. Razred - OŠ Vuk Karadžić 3. SON - 2. Razred - OŠ Vuk Karadžić 4. SON - 2. Razred - OŠ Vuk Karadžić 5. Razred - Geografija - OŠ Rade Drainac 8. Razred - Geografija Matematika - Jednačine 2. razred - Matematika - OŠ Svetozar Marković 1 2. razred - Matematika - OŠ Svetozar Marković 2 2. razred - Matematika - OŠ Svetozar Marković 3 2. razred - Matematika - OŠ Svetozar Marković 4 2. razred - Matematika - OŠ Svetozar Marković 5 Simboli Srbije