Ресурси у области образовања миграната

Srpski jezik

I razred

Biologija
1. razred - Biologija - Biljke koje čovek gaji - Srpski 1. razred - Biologija - Delovi tela biljaka - Srpski 1. razred - Biologija - Delovi tela životinja - Srpski
Matematika
1. razred - Matematika - Broj 5 - Srpski 1. razred - Matematika - Brojevi 6 i 7 - Srpski 1. razred - Matematika - Gore, dole, levo, desno - Srpski 1. razred - Matematika - Zadac I - Srpski 1. razred - Matematika - Zadaci - Srpski 1. razred - Matematika - Zadaci 1 - Srpski
Muzičko
1. razred - Muzičko - Instrumenti - Srpski
Srpski
1. razred - Srpski - A u što je škola zgodna - srpski 1. razred - Srpski - Praznici i običaji - srpski 1. razred - Srpski - E, Š - srpski
Srednja škola
1. razred - Srednja škola - Prepoznavanje preparata - kozmetičke sirovine - Srpski 1. razred - Srednja škola - Mašinstvo i obrada metala - Alat za obradu metala - Srpski 1. razred - Srednja škola - Osnove elektrotehnike - Parametri gradselektro montaže - Srpski 1. razred - Srednja škola - Osnove elektrotehnike - UNIMER - srpski 1. razred - Srednja škola - Informatika - Pojam računarske grafike i multimedije - Srpski 1. razred - Srednja škola - Predmet - Simboli u elektrotehnici - Srpski 1. razred - Srednja škola - Predmet - Zaštita na radu - Srpski

II razred

Matematika
2. razred - matematika - crtanje pravougaonika - srpski 2. razred - matematika - lekcija - srpski 2. razred - matematika - množenje broja 2 i brojem 2 - srpski 2. razred - matematika - množenje broja 9 i brojem 9 - srpski 2. razred - matematika - množenje broja 10 i brojem 10 - srpski 2. razred - matematika - množenje zbira i razlike - srpski 2. razred - matematika - tablica množenja - srpski 2. razred - matematika - zbir jednakih sabiraka - srpski
Priroda i društvo
2. razred - Priroda i društvo - Običaji - Srpski 2. razred - Priroda i društvo - Snalaženje u naselju i okolini - Srpski 2. razred - Priroda i društvo - Šta je zajedničko svim živim bićima- Srpski 2. razred - Priroda i društvo - Živa bića dišu- Srpski 2. razred - Priroda i društvo - Živa bića se hrane- Srpski
Svet oko nas
2. razred - Svet oko nas - Čovek stvara - Srpski 2. razred - Svet oko nas - Dan, sat, minut - Srpski 2. razred - Svet oko nas - Godišnja doba - Srpski 2. razred - Svet oko nas - Izgled našeg sela i okoline- Srpski 2. razred - Svet oko nas - Kako merimo vreme? - Srpski 2. razred - Svet oko nas - Kako se snalazimo u naselju? - Srpski 2. razred - Svet oko nas - Kretanje - Srpski 2. razred - Svet oko nas - Merenje vremena časovnikom - Srpski 2. razred - Svet oko nas - Merenje vremena časovnik 2 - Srpski 2. razred - Svet oko nas - Sedmica, mesec, godina- Srpski 2. razred - Svet oko nas - Upotreba različitih materijala - Srpski 2. razred - Svet oko nas - Uticaj na kretanje - Srpski 2. razred - Svet oko nas - Vode u naselju i okolini - Srpski
Srednja škola
2. razred - Srednja škola - elektronika - Otpornici 2 - Srpski

III razred

Matematika
3. razred - Matematika - Brojevi do 100 - Srpski 3. razred - Matematika - Brojevi do 1000 - Srpski 3. razred - Matematika - Brojevi prve stotine - Srpski 3. razred - Matematika - Lekcija - Srpski 3. razred - Matematika - Zadaci - Srpski 3. razred - Matematika - Množenje dvocifrenog broja jednocifrenim - Srpski
Biologija
3. razred - Biologija - Građa biljaka - Srpski
Predmet
3. razred - Predmet - Sremski front - Srpski
Priroda i društvo
3. razred - Priroda i društvo - Kretanje - Srpski 3. razred - Priroda i društvo - Ljudi u našoj domovini - Srpski

IV razred

Srpski
4. razred - Srpski - Simboli Srbije - Srpski
Geografija
4. razred - Geografija - Nacionalni parkovi Srbije - Srpski 2 4. razred - Geografija - Nacionalni parkovi Srbije - Srpski
Matematika
4. razred - Matematika - Množenje višecifrenog broja višecifrenim - Srpski 4. razred - Matematika - Proizvod dvocifrenog i jednocifrenog broja - Srpski 4. razred - Matematika - Sabiranje i oduzimanje u prvoj stotini - Srpski 4. razred - Matematika - Sabiranje i oduzimanje u prvoj stotini - Srpski
Priroda i društvo
4. razred - Priroda i društvo - Moja domovina - Srpski 4. razred - Priroda i društvo - Septembar - Srpski 4. razred - Priroda i društvo - Istražujemo prirodne pojave - Srpski

V razred

Biologija
5. razred - Biologija - Osnove živih bića - Srpski 5. razred - Biologija -Osobine živih bića - Srpski 5. razred - Biologija - Živa bića, neživa, priroda i biologija - Srpski 5. razred - Biologija - Živa i neživa priroda osobine živih bića- Srpski 5. razred - Biologija - Biljke i životinje - Srpski
Geografija
5. razred - Geografija - Planete - Srpski 5. razred - Geografija - Šta je geografija - Srpski 5. razred - Geografija - Vasiona i sunčev sistem - Srpski 5. razred - Geografija - Unutrašnja građa zemlje - Srpski 5. razred - Geografija - Hidiosfera- Srpski 5. razred - Geografija - Kosmos - Srpski 5. razred - Geografija - Litosfera - Srpski
Informatika
5. razred - Informatika - Dve računarske operacije - Srpski
Istorija
5. razred - Istorija - Drevni Egipat - Srpski 5. razred - Istorija - Prošlost - Srpski 5. razred - Istorija - Vremenska razdoblja - Srpski
Matematika
5. razred - Matematika - Sabiranje trocifrenog i jednocifrenog broja - Srpski 5. razred - Matematika - Septembar - Srpski 5. razred - Matematika - Skup, obeležavanje šupa, Venov diagram- Srpski 5. razred - Matematika - Duž, policijska uprava, prava- Srpski 5. razred - Matematika - Planete - Srpski 5. razred - Matematika - Osnovni pojmovi geometrije - Srpski 5. razred - Matematika - Pojam razlomka- Srpski 5. razred - Matematika - Prirodni brojevi- Srpski 5. razred - Matematika - Prirodni brojevi - Srpski

VI razred

Biologija
6. razred - Biologija - Osnove živih bića - Srpski 6. razred - Biologija - Vegetativni organi - Srpski 6. razred - Biologija - Građa biljaka - Srpski 6. razred - Biologija - Građa ćelije - Srpski
Fizika
6. razred - Fizika - Pojam - Srpski 6. razred - Fizika - Uvod - Srpski 6. razred - Fizika - Kretanje- Srpski 6. razred - Fizika - Kretanje - Srpski
Geografija
6. razred - Geografija - VI 10, 11, 12, 1 - Geografija - Srpski 6. razred - Geografija - VI 13, 14, 15, 1 - Geografija - Srpski 6. razred - Geografija - Društvena geografija - Srpski 6. razred - Geografija - Lekcija - Srpski 6. razred - Geografija - Pojam - Srpski 6. razred - Geografija - Srbija - Srpski 6. razred - Geografija - Vrste naselja - Srpski 6. razred - Geografija - VI 7, 8, 9, 1 - Geografija - Srpski 6. razred - Geografija - VI 1, 2, 3, 1 - Geografija - Srpski
Istorija
6. razred - Istorija - Doseljavanje Srba na Balkan - Srpski 6. razred - Istorija - Nemanjići drugi deo 2 - Srpski 6. razred - Istorija - Nemanjići prvi deo 2 - Srpski
Matematika
6. razred - Matematika - Septembar - Srpski
Predmet
6. razred - Predmet - kako izgledaš 2 - Srpski 6. razred - Predmet - Kosa 2 - Srpski 6. razred - Koliko je sati - Lekcija - Srpski

VII razred

Fizika
7. i 8. razred - Fizika - Kretanje, sila, inertnost tela - Srpski
Biologija
7. razred - Biologija - 1. lekcija - Srpski 7. razred - Biologija - Organi čoveka- Srpski
Geografija
7. razred - Geografija - Evropa - Srpski
Istorija
7. razred - Istorija - Uspon dukljanske države 2 - Srpski
Matematika
7. razred - Matematika - Septembar - Srpski

VIII razred

Biologija
8. razred - Biologija - Populacija i biocenoza - Srpski 8. razred - Biologija - Populacija i biocenoza 2 - Srpski 8. razred - Biologija - Pridodni brojevi - Srpski 8. razred - Biologija - Ekologija - Srpski 8. razred - Biologija - Ekološki faktori - Srpski 8. razred - Biologija - Ekosistem - Srpski
Fizika
8. razred - Fizika - Decembar - Srpski 8. razred - Fizika - Oscilaciono i talasno kretanje zadatak- Srpski
Geografija
8. razred - Geografija - Prirodna i kulturna baština Srbije- Srpski 8. razred - Geografija - Septembar - Srpski 8. razred - Geografija - Srbija - Srpski 8. razred - Geografija - Jezera Srbije - Srpski 8. razred - Geografija - Naselja - Srpski
Hemija
8. razred - Hemija - VIII-1 PITANJA - Srpski
Matematika
8. razred - Matematika - Slučajnost uglova - Srpski 8. razred - Matematika - Septembar - Srpski

Ukrajinski

I razred

Matematika
1. razred - Matematika - Lekcija - Ukrajinski
Osnove elektrotehnike
1. razred - Srednja škola - Osnove elektrotehnike - Elektronika - Ukrajinski

II razred

Predmet
2. razred - Predmet - Lekcija 2 - Ukrajinski 2. razred - Predmet - Lekcija 3 - Ukrajinski 2. razred - Predmet - Lekcija - Ukrajinski

VI razred

Geografija
6. razred - Geografija 2 - Ukrajinski 6. razred - Geografija 3 - Ukrajinski 6. razred - Geografija - Doseljavanje Srba na Balkan - Ukrajinski 6. razred - Geografija 1 - Ukrajinski
Predmet
6. razred - Predmet - Dobar dan - Ukrajinski 6. razred - Predmet - Disanje - Ukrajinski

Francuski

IV razred

Matematika
7. razred - Matematika - Lekcija - Francuski 7. razred - Matematika - Lekcija - Francuski

Farsi

I razred

Matematika
1. razred - Matematika - Zadaci I - Farsi 1. razred - Matematika - Zadaci - Farsi 1. razred - Matematika - Zadacii - Farsi 1. razred - Matematika - Gore, dole, levo, desno - Farsi
Muzičko
1. razred - Muzičko - Instument - Farsi
Predmet
1. razred - Predmet - Lekcija - Farsi
Priroda i društvo - Svet oko nas
1. - 4. razred - Priroda i društvo - Svet oko nas - Farsi

III razred

Predmet
3. razred - Predmet - Lekcija - Farsi
Priroda i društvo
3. razred - Priroda i društvo - Kretanje - Farsi

IV razred

Geografija
4. razred - Geografija - Parkovi Srbije - Farsi
Priroda i društvo
4. razred - Priroda i društvo - Moja domovina deo sveta - Farsi

V razred

Biologija
5. razred - Biologija - Živa i neživa priroda - Farsi 5. razred - Biologija - životinje i biljke - Farsi 5. razred - Biologija - osobine živih bića 2 - Farsi 5. razred - Biologija - Osobine živih bića- Farsi 5. razred - Biologija - Živa bića, neživa priroda- Farsi
Geografija
5. razred - Geografija - Planete - Farsi 5. razred - Geografija - Svemir - Farsi 5. razred - Geografija - Vasiona i sunčev sistem - Farsi 5. razred - Geografija - Lekcija - Farsi 5. razred - Geografija - Lekcija 1- Farsi 5. razred - Geografija - Lekcija 2- Farsi 5. razred - Geografija - Lekcija 3- Farsi 5. razred - Geografija - Potrebno - Farsi 5. razred - Geografija - Šta je geografija? - Farsi
Istorija
5. razred - Istorija - Praistorija i istorija- Farsi 5. razred - Istorija - Prošlost- Farsi 5. razred - Istorija - Drevni Egipat- Farsi
Matematika
5. razred - Matematika - Prirodni brojevi- Farsi 5. razred - Matematika - Sabiranje trocifrenog i jednocifrenog broja- Farsi 5. razred - Matematika - Septembar - Farsi 5. razred - Matematika - Lekcija - Farsi 5. razred - Matematika - Prirodni brojevi - Farsi
Kontracepcija i polno prenosive bolesti
5. - 8. razred - Kontracepciaj i polno prenosive bolesti - Farsi

VI razred

Biologija
6. razred - Biologija - 1. lekcija - Farsi 6. razred - Biologija - Vegetativni organi - Farsi 6. razred - Biologija - Osobine živih bića - Farsi 6. razred - Biologija - Žive i nežive stvari - Farsi
Fizika
6. razred - Fizika - Kretanje - Farsi 6. razred - Fizika - Pojam- Farsi 6. razred - Fizika - Šta je fizika - Farsi 6. razred - Fizika - Lekcija - Farsi
Geografija
6. razred - Geografija - Pojam - Farsi 6. razred - Geografija - Srbija položaj- Farsi 6. razred - Geografija - Društvena geografija - Farsi

VII razred

Geografija
7. razred - Geografija - Evropa- Farsi
Hemija
7. razred - Hemija - Uvod - Farsi

VIII razred

Biologija
8. razred - Bioglogija - Građa ćelije- Farsi 8. razred - Bioglogija - Životna sredina - Farsi 8. razred - Bioglogija - Ekološki faktori - Farsi 8. razred - Bioglogija - Ekosistem - Farsi
Fizika
8. razred - Fizika - Lekcija- Farsi
Geografija
8. razred - Geografija - Srbija i Balkan - Farsi
Matematika
8. razred - Matematika - Slučajnost trouglova - Farsi

Arapski

I

Biologija
1. razred - Biologija - Delovi tela biljaka - Arapski 1. razred - Biologija - Delovi tela životinja - Arapski 1. razred - Biologija - Biljke koje čovek gaji - Arapski
Matematika
1. razred - Matematika - Zadatak br 5 - Arapski 1. razred - Matematika - Zadatak br 2 - Arapski 1. razred - Matematika - Lekcija - Arapski 1. razred - Matematika - Odnos između čvrstih tela - Arapski 1. razred - Matematika - Pre i posle broja - Arapski 1. razred - Matematika - Zadatak - Arapski
Svet oko nas
1. razred - Svet oko nas - Lekcija br 6 - Arapski 1. razred - Svet oko nas - Nazivi tela ljudskog tela - Arapski 1. razred - Svet oko nas - Lekcija - Arapski 1. razred - Svet oko nas - Lekcija 2 - Arapski
Muzičko
1. razred - Muzičko - Instrumenti- Arapski

II razred

Matematika
2. razred - Matematika - Zadatak rimski brojevi - Arapski 2. razred - Matematika - Zadatak 1 - Arapski 2. razred - Matematika - Zbir jednakih sabiraka i - Arapski 2. razred - Matematika - Crtanje pravougaonika - Arapski 2. razred - Matematika - Dužina, pol uprava, prava - Arapski 2. razred - Matematika - Linije - Arapski 2. razred - Matematika - Množenje broja 2 brojem 2 - Arapski 2. razred - Matematika - Množenje broja 10 brojem 10 - Arapski
Priroda i društvo
2. razred - Priroda i društvo - Kako se snalazimo u naselju - Arapski
Svet oko nas
2. razred - Svet oko nas - Voda u i oko naselja - Arapski 2. razred - Svet oko nas - Vremenske nepogode i opasnosti - Arapski 2. razred - Svet oko nas - Životinje koje žive oko mene - Arapski 2. razred - Svet oko nas - Životinje oko nas - Arapski 2. razred - Svet oko nas - Kretanje - Arapski 2. razred - Svet oko nas - Rimski brojevi - Arapski 2. razred - Svet oko nas - Čuvamo prirodu - Arapski 2. razred - Svet oko nas - Efekat pokreta - Arapski 2. razred - Svet oko nas - Godišnja doba - Arapski 2. razred - Svet oko nas - Izgled naselja - Arapski 2. razred - Svet oko nas - Kako merimo vreme - Arapski 2. razred - Svet oko nas - Kretanje - Arapski 2. razred - Svet oko nas - Merimo vreme časovnikom - Arapski 2. razred - Svet oko nas - Merimo vreme časovnikom 2- Arapski 2. razred - Svet oko nas - Mesec, godina, nedelja - Arapski 2. razred - Svet oko nas - Prednost biljaka za ljude - Arapski 2. razred - Svet oko nas - Promene koje donose godišnja doba - Arapski 2. razred - Svet oko nas - Uticaj na kretanje - Arapski

III razred

Matematika
3. razred - Matematika - Parni brojevi - Arapski
Predmet
3. razred - Predmet - Sremski front - Arapski
Svet oko nas
3. razred - Svet oko nas - Navike i običaji - Arapski 3. razred - Svet oko nas - Ljudi, populacija u našoj domovini- Arapski
Priroda i društvo
3. razred - Priroda i društvo - Kretanje - Arapski

IV razred

Svet oko nas
4. razred - Svet oko nas - Nacionalni parkovi Srbije - Arapski 4. razred - Svet oko nas - Moja zemlja je deo sveta - Arapski

V razred

Biologija
5. razred - Biologija - Živa i neživa priroda - Arapski
Geografija
5. razred - Geografija - Vasiona i sunčev sistem - Arapski
Istorija
5. razred - Istorija - Drevni Egipat - Arapski 5. razred - Istorija - Prošlost- Arapski
Matematika
5. razred - Matematika - Prirodni brojevi - Arapski 5. razred - Matematika - Prirodni brojevi - Arapski

VI razred

Biologija
6. razred - Biologija - Vegetativni organi - Arapski
Fizika
6. razred - Fizika - Pojam fizika - Arapski
Geografija
6. razred - Geografija - Pojam - Arapski 6. razred - Geografija - Srbija - Arapski 6. razred - Geografija - Septembar mesec - Arapski 6. razred - Geografija - Društvena geografija - Arapski

VII razred

Geografija
7. razred - Geografija - Evropa - Arapski
Hemija
7. razred - Hemija - Uvod - Arapski
Matematika
7. razred - Matematika - Septembar mesec - Arapski

VIII razred

Biologija
8. razred - Biologija - Populacija i biološki sastav - Arapski 8. razred - Biologija - Životna sredina - Arapski 8. razred - Biologija - Ekosistem - Arapski 8. razred - Biologija - Faktori životne sredine - Arapski 8. razred - Biologija - Struktura ćelije - Arapski 8. razred - Biologija - Struktura ćelije - Arapski 8. razred - Biologija - Struktura ćelije - Arapski 8. razred - Biologija - Struktura ćelije - Arapski 8. razred - Biologija - Struktura ćelije - Arapski
Fizika
8. razred - Fizika - Septembar mesec - Arapski 8. razred - Fizika - Za celu godinu - Arapski
Geografija
8. razred - Geografija - Srbija i Balkan - Arapski 8. razred - Geografija - Jezera - Arapski 8. razred - Geografija - Septembar mesec - Arapski 8. razred - Geografija - Srbija - Arapski 8. razred - Geografija - Srbija - Arapski 8. razred - Geografija - Srbija - Arapski 8. razred - Geografija - Srbija - Arapski
Matematika
8. razred - Matematika - Septembar mesec - Arapski