Република Србија активно и континуирано ради на унапређивању доступности и квалитета образовања за сву децу

Република Србија активно и континуирано ради на унапређивању доступности и квалитета образовања за сву децу, са посебним фокусом на осетљиве друштвене групе, а једна до њих су и деца из мигрантских породица. Ангажовањем образовно-васпитних институција у Републици Србији, од школске 2015/16. године, 98% деце из мигрантске популације је укључено у образовни систем.

Након обука и припреме припручника за примену Стручног упутства, за ову школску годину Министарство је у сарадњи са Међународном организацијом за миграције и школама припремило три брошуре о образовању ученика миграната у Србији: Брошуру са примерима наставних активности, Брошуру са примерима ваннаставних активности и Брошуру са ученичким радовима деце миграната.

Брошуре су штампане двојезично, на српском и енглеском језику, а финансиране су из пројектних средстава Делегације ЕУ и достављене школама.

IOM 1 brosura 160x230mm+5mm ENG – PREVIEW

IOM 1 brosura 160x230mm+5mm SRP – PREVIEW

IOM 2 brosura 160x230mm+5mm ENG – PREVIEW

IOM 2 brosura 160x230mm+5mm SRP – PREVIEW

IOM 3 brosura 160x230mm+5mm ENG – PREVIEW

IOM 3 brosura 160x230mm+5mm SRP – PREVIEW