МАДАД 2

EDUCATION OF MIGRANT STUDENTS IN SERBIA 2018/2019.

Каталог добре праксе

Миграције, као социјални и економски вишедимензионални феномен, јављају се у свим друштвима због чега утичу на системе у које долазе или кроз које пролазе. Република Србија, као земља транзита или земља крајњег одредишта миграната, реаговала је у складу са низом међународних, обавезујућих конвенција, позитивним домаћим законодавством, али увек се водећи се принципом најбољег интереса детета, које је наглашено у Конвенцији о правима детета.

САЗНАЈ ВИШЕ