НАСТАВАК ОБРАЗОВАЊА МИГРАНАТА У ВАНРЕДНИМ ОКОЛНОСТИМА

Влада Републике Србије донела одлуку да се због тренутне епидемиолошке ситуације у земљи привремено обустави непосредни наставни рад у свим основним и средњим школама. Са циљем да привремено обустављање наставе у школама не значи и обустављање образовно-васпитног рада са ученицима, Министарство просвете, науке и технолошког развоја припремило је и реализовало низ мера и активности који су део оперативног плана за наставак рада школа у отежаним условима.

Овај план уважио је велики број различитих програма наставе и учења у свим разредима основне и средње школе, те има фокус на организованом учењу на даљину које доприноси реализацији програмских садржаја општеобразовних предмета и стручних предметима са највећим фондом часова.

Министарство је са циљем повећања доступности образовања за све ученике, укључујући и ученике мигранте/тражиоце азила, обавестило Комесаријат за избеглице и миграције о могућим каналима и облицима комуникације током ванредног стања, а којима се могу служити и ученици смештени у центре за прихват миграната:

  1. Едукативни садржаји за учење на даљину који се емитују на трећем каналу Радио-телевизије Србије (РТС Канал 3) https://rtsplaneta.rs/
  • Свакодневно, почев од 8.00 часова, пет дана у недељи, биће емитовани посебно припремљени и адаптирани образовни садржаји за ученике основних и средњих школа, са обрађеним наставним јединицама изабраних наставних предмета, а према динамици која је предвиђена годишњим плановима рада наставника.
  • Часови ће бити емитовани на РТС, Канал 3, према распореду који ће дан пре емитовања бити доступан на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја (rasporednastave.gov.rs).
  • Сви емитовани часови биће доступни и на платформи РТС Планета https://rtsplaneta.rs/, где се могу накнадно и више пута прегледати, истог или наредних дана.
  1. Онлајн платформе као подршка настави на даљину

Ученицима и наставницима на располагању је неколико онлајн платформи (Viber, Zoom, Microsoft Teams, као и национална платформа за онлајн учење Моја школа). Њиховим коришћењем, наставници и ученици биће у ситуацији да остваре међусобну интеракцију и размену материјала, као и да врше проверу стечених знања. Упутства и педагошке препоруке за коришћење ових платформи налазе се на веб-месту  www.rasporednastave.gov.rs. Рад на платформама бесплатан је за ученике и наставнике.

На сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.rs/) постављена су одговарајућа упутства и обавештења.